Kontakt

SANMED Sp. z o.o.
ul. Gdańska 2  l. 58/59
01-633 Warszawa
tel. 22 833 37 90
fax 22 832 23 21
sanmed@sanmed.waw.pl

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami

Warszawa, ul. Piekna
Biuro Architektoniczne: Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o.
2010 - 2011