Kontakt

SANMED Sp. z o.o.
ul. Gdańska 2  l. 58/59
01-633 Warszawa
tel. 22 833 37 90
fax 22 832 23 21
sanmed@sanmed.waw.pl

Siedziba BRE BANK Oddział w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Grodzka 19/21
Biuro Architektoniczne: Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o.
laureat wielu nominacji i nagród w tym
Państwowej nagrody 1 stopnia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2008
2006 - 2008