ZESPÓŁ

ZARZĄD

Biuro Projektów SANMED to zespół doświadczonych projektantów. Nad jakością procesu projektowego czuwa Dorota Kapiszewska, który pełni funkcje Głównego Projektanta, Dyrektora Wykonawczego. Może liczyć na wsparcie merytoryczne dr Anny Saramy, która pracuje w BP SANMED od momentu powstania.

DOROTA KAPISZEWSKA

DYREKTOR WYKONAWCZY, GŁÓWNY PROJEKTANT
Ze spółką związana od 2006 roku. Odpowiada za zarządzanie pracami projektowymi całego zespołu projektowego. Koordynuje i nadzoruje prace projektowe w zakresie sporządzania koncepcji i projektów instalacyjnych. Współpracuje z Klientami Spółki w zakresie przygotowania wytycznych projektowych, standardów mających na celu kreowanie ekologicznych oraz bardziej efektywnych kosztowo i jakościowo rozwiązań projektowych. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzania Projektami (Project Management). Posiada ponad 15-letnią praktykę i doświadczenie zawodowe.

Anna Sarama

GŁÓWNY PROJEKTANT
Ze spółką związana od początku istnienia spółki. Wspiera koordynację i nadzór prac projektowych w zakresie sporządzania kluczowych koncepcji i projektów instalacyjnych oraz ustalania z klientami głównych założeń i wytycznych projektowych. Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskała również tytuł doktora nauk technicznych z zakresu inżynierii sanitarnej oraz ukończyła podyplomowe studia z zakresu wentylacji pożarowej i systemów oddymiania budynków. Posiada ponad 30-letnią praktykę zawodową jako projektant instalacji i sieci sanitarnych.

MICHAŁ JANISZEWSKI

PREZES ZARZĄDU
Ze spółką związany od 1998 w strukturze właścicielskiej, od 2015 roku zaangażowany w proces wytyczania kierunku rozwoju i strategie działania i rozwój biznesu. Absolwent Instytutu Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, przedsiębiorca od prawie 20 lat. Tworzył i rozwijał firmy w różnych branżach (consulting, HR, usługi profesjonalne, dystrybucja, start-up’y technologiczne). W ramach swojej specjalizacji zajmuje się procesami wspierającymi rozwój biznesu, sprzedaży i marketingu, organizacji procesów.

ZESPÓŁ

PRACOWNIE

ZESPÓŁ INSTALACJI GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH

Kierownikiem Zespołu HVAC, a jednocześnie Projektantem jest Paweł Myczka, który w firmie pracuje od 2005 roku.
W zespole HVAC pracują aktualnie:

Remigiusz Steker​

Marta Sawczuk

Agata Szelągowska

Łukasz Kwiatkowski

Monika Wiedeńska

Maciek Marciak

Arkadiusz Królik

Dominika Karwańska

Monika Król

ZESPÓŁ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

Kierownikiem Zespołu Wod-Kan, a jednocześnie Projektantem jest Andrzej Kulesza, który w firmie pracuje od 2006 roku. W zespole Wod-Kan pracują aktualnie:

Marcin Paliwoda

Agnieszka Chmielewska

Magdalena Wilk

Magdalena Talarek

Anna Dąbrowicz

ZESPÓŁ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kierownikiem Zespołu Elektrycznego, a jednocześnie Projektantem jest Wojciech Grossman, który w firmie pracuje od 2016 roku. W zespole elektrycznym pracują aktualnie:

Tomasz Weremczuk

Radek Gołaszewski

Przemysław Piątek

Robert Kucewicz

Funkcję Kierownika Biura pełni Iza Markowska, która pracuje z nami od 2007 roku i jest zawsze w tym miejscu, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Dział sprzedażowo- marketingowy tworzą Iga Narkiewicz oraz Małgorzata Nowak – czuwające nad wizualną stroną biura, odpowiedzialne za projekty i działania marketingowe.